Мисия на неправителствената организация

Създава и развива подходяща културна и социална среда за пълноценен живот България.

Цели на организацията

Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на социалните дейности, заетостта, образованието, здравеопазването, културата и ромското включване.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info